arrow.png

محدثه احمدی

برای رزرو نوبت شماره خود را وارد کنید

خدمات دهنده عکسی آپلود نکرده است
برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب خود شوید
نظری ثبت نشده است

آدرس توسط خدمات دهنده ثبت نشده است

کاشت ژل اولیه ب همراه لاک ژل

قیمت : 250000 تومان

توضیحات : هزینه طراحی و لنز و دیزاین جدا محاسبه میشود

ترمیم ژل

قیمت : 150000 تومان

توضیحات : هزینه طراحی و لنز و دیزاین جدا محاسبه میشود

لمینیت ناخن طبیعی

قیمت : 180000 تومان

توضیحات : هزینه طراحی و لنز و دیزاین جدا محاسبه میشود

ترمیم لمینیت

قیمت : 120000 تومان

توضیحات : هزینه طراحی و لنز و دیزاین جدا محاسبه میشود

کاور ژل ناخن طبیعی

قیمت : 150000 تومان

توضیحات : هزینه طراحی و لنز و دیزاین جدا محاسبه میشود

call.png